Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ ดร. ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริย

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ ดร. ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริย

วันที่ 15 มกราคม 2567
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ
ดร. ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ในครั้งนี้ คณะได้มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 นั้น และคณะจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ของโลกทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partnership) ต่อไป

แกลเลอรี่