Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

จุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ”

จุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ”

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัมนาน้ำบาดาล ได้จัดทำจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ จากการสกัดองค์ความรู้ของ “โครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในการซื้อน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำ และเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติจะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยประชาชนสามารถนำภาชนะบรรจุภัณฑ์เข้ามารับบริการได้ฟรี ทั้ง 24 จุดทั่วประเทศ

.

GDF Social Media >>> https://linktr.ee/pr.gwaterfund

.

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล

#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

#GroundwaterDevelopmentFund

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

แกลเลอรี่