Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 พ.ย. 60

ใบลาพักผ่อน

19 มิ.ย. 60

ใบลาอุปสมบท

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 522 ครั้ง
19 มิ.ย. 60

แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 522 ครั้ง
19 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 522 ครั้ง
19 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

19 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการทั่วไป

19 มิ.ย. 60

การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

19 มิ.ย. 60

แบบคำขอโอนตามมาตรา๖๔ สำหรับข้าราชการประเภทอื่น

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >