Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางขึ้น ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 และแนวการป้องกันไฟป่า

ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางขึ้น ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 และแนวการป้องกันไฟป่า

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี (3)  นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางขึ้นผาชะนะได 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 และแนวการป้องกันไฟป่า ณ อ.โขงเจียม
คาดว่าน่าจะเสร็จตามกำหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ Smart City 

แกลเลอรี่