Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

สนง.ทสจ.อบ.ร่วมกับ สจป.7 สาขาอุบลฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

สนง.ทสจ.อบ.ร่วมกับ สจป.7 สาขาอุบลฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หรือวันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day)  ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันสำคัญของไทยที่มีความหมายน่ารักและน่าภูมิใจไม่น้อย ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น“วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระดมความเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าว ปรากฏว่าชื่อ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ได้รับความเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่ทำให้ “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” เปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

แกลเลอรี่