Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ทส.อุบลฯ รณรงค์แจกถุงผ้าให้ประชาชนในห้างฯ เตรียมพร้อม งดให้ถุงพลาสติกปีใหม่นี้

ทส.อุบลฯ รณรงค์แจกถุงผ้าให้ประชาชนในห้างฯ เตรียมพร้อม งดให้ถุงพลาสติกปีใหม่นี้

ทส.อุบลฯ รณรงค์แจกถุงผ้าให้ประชาชนในห้างฯ เตรียมพร้อม งดให้ถุงพลาสติกปีใหม่นี้
นายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำชาวอุบลฯ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม แจกถุงผ้า ให้ประชาชน ตระหนักถึงความร่วมมือ ในการลด การใช้ถุงพลาสติก เตรียมพร้อม เลิกใช้ถุงพลาสติก 1 ม.ค.63
     ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ได้จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม) และการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาด้านการจัดสิ่งแวดล้อม หลังภาวะอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น โดยมี นายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ,นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ,นายนพดล ธนธรรมสถิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ,นายการุณพงษ์ สะวานนท์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ,ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลฯ ,คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในการเดินรณรงค์ แจกถุงผ้า ให้ประชาชน ตระหนักถึงความร่วมมือ ในการลด การใช้ถุงพลาสติก
     จากปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกและกล่องโฟม ปัจจุบันประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการทิ้งขยะลงทะเล มากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการเสียชีวิตของสัตว์ทะเล เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนให้ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ งดให้บริการ ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
     ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักให้ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึง ห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการนำถุงผ้า หรือภาชนะ อื่น ๆ มาใช้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า เพื่อลดการเกิดขยะที่เป็นถุงพลาสติก ต่อไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

แกลเลอรี่