Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ถือปิ่นโต หิ้วตระกร้า เหน็บถุงผ้า หลอมรวมดวงใจแสดงพลังรักสิ่งแวดล้อม

ถือปิ่นโต หิ้วตระกร้า เหน็บถุงผ้า หลอมรวมดวงใจแสดงพลังรักสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯ นำชาวอุบลฯ ร้อยดวงใจ สามัคคี ปั่นจักรยาน ถือปิ่นโต หิ้วตระกร้า เหน็บถุงผ้า ปลุกพลังรักสิ่งแวดล้อม สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติ และ กล่องโฟม”  ที่ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และนายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี หลอมรวมดวงใจแสดงพลังรักสิ่งแวดล้อม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติ และ กล่องโฟม ด้วยการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ตามเส้นทางปั่นจักรยานในสวนสัตว์ ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เต้นบาสโลบ รณรงค์ ลดการใช้ ถุงพลาสติ และ กล่องโฟม ด้วยการ ถือตระกร้า ปิ่นโต ถุงผ้า กระติบข้าว แก้วน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการจัดการขยะประเภทถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น แต่มีปริมาณมาก และเป็นปัญหาในการจัดการ บางส่วนไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้ระยะเวลาย่อยสลายที่ยาวนาน โดยในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดฯ ได้ดำเนินโครงการ ศาลากลางปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตระกร้า และปิ่นโต แทน เพื่อลดปริมาณขยะ และพัฒนาเป็นศูนย์ราชการต้นแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดแนวคิดการจัดการขยะที่ต้นทาง และขยายโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟม และถุงพลาสติกออกสู่หน่วยงานภายนอก จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติ และ กล่องโฟม มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ด้วยหลักการ 3Rs หรือ 3ช Reduce – Reuse – Recycleใช้น้อย ใช้ซ้ำ – นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ สร้างความ เข้มแข็ง​ และกลไก ที่ แข็งแรง​ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ อุบลราชธานี เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในอนาคต

http://www.tcnewsstation.com/?p=16940

แกลเลอรี่